φωτοβολταικο σπιτι

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια από τις πιο εξελισσόμενες τεχνολογίες σε ό,τι αφορά την ενέργεια, αφού χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, η οποία είναι ανεξάντλητη, με σκοπό να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Ο τρόπος λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στηρίζεται στην μετατροπή της ακτινοβολίας του ήλιου που προσπίπτει πάνω σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, πάνελ. Το φωτοβολταικό πάνελ είναι ένα από πιο βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα φωτοβολταικο συστημα, γιατί είναι η επιφάνεια που απορροφά την ηλιακή ενέργεια.

Εκτός όμως από τα Φωτοβολταϊκά πάνελ, τα φωτοβολταικά συστήματα αποτελούνται απο τα Συστήματα στήριξης, τους Συσσωρευτές, τους Αντιστροφείς τάσης, τους Μετρητές ενέργειας και Ρυθμιστές φόρτισης.

Τα συστήματα στήριξης είναι πιο απλές διατάξεις που βοηθούν στην εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών για να τραβήξουν σωστά την ηλιακή ενέργεια.

Οι συσσωρευτές είναι οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα αυτόνομα δίκτυα.

Ο αντιστροφέας τάσης είναι μια διάταξη ισχύος που χάρη σε αυτήν μετατρέπεται το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο.

Ο μετρητής ενέργειας χρησιμεύει στην μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται μόνο σε περίπτωση που το σύστημα είναι διασυνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο.

Ο ρυθμιστής φόρτισης χρησιμεύει στο να αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται σε κάποιες μπαταρίες για την περίπτωση που κάποια μέρα δεν έχει καλό καιρό και δεν είναι αρκετή η ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό συμβαίνει όμως μόνο στα αυτόνομα δίκτυα.

Στα αυτόνομα δίκτυα πρέπει όμως να προσέχουμε την ποιότητα της μπαταρίας και να ακολουθούμε σωστά τις οδηγίες χρήσης. Για παράδειγμα οι μπαταρίες μολύβδου πρέπει να φορτίζονται τελείως κάθε μέρα, διαφορετικά μειώνεται αρκετά η δύναμή τους. Γι'αυτόν το λόγο πρέπει να τις φορτίζουμε, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιούμε συχνά, γιατί έτσι κι αλλιώς ξεφορτίζουν. Το πιο σωστό είναι να εκφορτίζονται σιγά σιγά, και όχι γρήγορα. Να έχουν πάντα μια σταθερή θερμοκρασία και να φροντίσουμε να έχουμε μπαταρίες με όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα γίνεται. Όσο πιο μεγάλη είναι η χωρητικότητά τους, τόσο μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο έχουν.

Για να λειτουργήσει όμως σωστά το φωτοβολταικό σύστημα και με τους συσσωρευτές, πρέπει να φροντίσουμε και για την καταλληλότητα του ρυθμιστή φόρτισης. Είναι και αυτό πολύ βασικό γιατί δε μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να το μελετήσουμε πρώτα. Το μέγεθος του φορτιστή, σχετίζεται πάντα με το μέγεθος των φωτοβολταϊκών που θα συνδεθούν, αλλά και με την τάση του συστήματος. Ακόμα, αν υπάρχει πιθανότητα να επεκτείνουμε το σύστημα με περισσότερα πάνελ αργότερα, πρέπει να έχουμε φροντίσει από πριν να επιλέξουμε ένα ανάλογο μεγέθους ρυθμιστή, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες που θα έχουμε.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα Αυτονομα φωτοβολταικα συστήματα είναι φωτοβολταικά συστήματα που μπορούν να παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα ώστε καλύψουν πλήρως το σύνολο των ενεργειακών αναγκών μιας οικίας ή καταστήματος ή οποιουδήποτε άλλου χώρου χωρίς την παροχή ρέυματος από τη ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας ενέργεια αποκλειστικά από τον ήλιο.

Δείτε ακόμα: 100% Ενεργειακή αυτονομία σπιτιού
Ποιοτικοι Συναγερμοί και Συστήματα ασφαλείας

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την άδεια του fotovoltaikasystems.gr.